Meerhuizenplein Amsterdam

Meerhuizenplein Amsterdam

Dit project was onderdeel van de herontwikkeling van een deel van het Meerhuizenplein, in het hart van de Amsterdamse School ligt. Het gebouw omvat 30 koopwoningen en 30 huurwoningen. De uitdaging binnen dit onderwerp lag in het laten aansluiten van het uiterlijk aan de ontwerpen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Hierop hebben we ingespeeld middels het metselwerk en diverse details in het ontwerp. De bouwmassa heeft door de gesloten gebogen gevelvlakken een sculpturaal karakter. I.s.m. DOK architecten

Andere projecten